با کسب رتبه شایسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اجرا و پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۹۶ و بر اساس شاخص های ۷۴ گانه در دو زمینه عملکردی، از سوی نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، در نشستی که با حضور نماینده وزیر، مسوولان وزرات بهداشت و اعضای هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد، علی بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به دلیل کسب رتبه شایسته در اجرا و پایش برنامه عملیاتی دانشگاه در سال ۹۶ و همچنین براساس شاخص های ۷۴ گانه در دو زمینه عملکردی، مورد تقدیر قرار گرفت.

در این نشست که به مدت چهار ساعت ادامه یافت، ۴۰ بند پیشنهادی پیرامون توسعه خدمات و اداره بهینه مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بررسی شده و در نهایت ۳۷پیشنهادات مورد تصویب قرار گرفت.

از جمله مهمترین دستور کارهای این نشست، رسیدگی تائید اصلاحیه بودجه ۹۶، تصویب پیشنهادات مشترک و بررسی شاخص های عملکرد و همچین کمک هزینه تحصیلی دانشجویان فوق تخصصی، تخصصی، دستیاران و بهورزان بود.

اصلاح برخی از مواد آئین نامه مالی معاملاتی، آئین نامه استخدامی کارکنان و حمایت از تولیدات داخلی از دیگر مواردی مطرح شده در این نشست بود که به تصویب رسید.