همایش زنان با عنوان «ایراندخت»، با محوریت نقش زنان در اجتماع، به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شیراز، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در همایش «ایراندخت»، با محوریت نقش زنان در اجتماع با بیان دو تقابل جدی در زمینه زنان در دنیا از دید فرهنگ غربی و در مقابل دیدگاهی که مغایر حضور زن در جامعه است، گفت: دین اسلام و مذهب شیعه، در این زمینه راه میانه را توصیه کرده است.

علی بهادر نقش و جایگاه زن را دارای اهمیت بسیار دانست و افزود: زوال جوامع غربی از زمانی آغاز شد که اهمیت زن و خانواده در آن کمرنگ شد.

وی با اشاره به پوششی مناسب برای زنان در فرهنگ ایران که حتی پیش از اسلام نیز وجود داشته است؛ گفت: فرهنگ ایرانی همواره در راستای فرهنگ اسلامی و تکمیل کننده آن بوده است؛ به گواهی تاریخ، در بسیاری از کشورها انسان ها را قربانی می کردند اما در ایران هیچوقت این موضوع وجود نداشته است و این نشان می دهد که فرهنگ ایرانی با موازین دینی همسو است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در جمع دانشجویان شرکت کننده در این برنامه، با توصیه به تلاش در امر اخلاق و دین، در کنار کسب علم، ادامه داد: شهید مطهری نیز، دین و علم را دو بال یک عالم می داند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز هدف از برگزاری این همایش را توجه و آشنایی با اهمیت و نقش حضور زن در جامعه عنوان کرد و گفت: جوامع غربی معتقدند زن باید در جامعه بدون هیچ حد و مرز و با آزادی مطلق، تمام کارها را انجام دهد؛ اما دین اسلام در کنار ضروری دانستن حضور زن در جامعه، آن را منوط به رعایت موازین و قوانین شرعی می داند.

کوروش عزیزی با اشاره به اینکه اسلام حضور زنان در اجتماع را تشویق می کند، اضافه کرد: اما در کنار این امر، بر اولویت حضور زن در خانواده و انجام وظایف مادری و همسری تاکید دارد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، ایجاد فضای همفکری و بیان عقاید را موجب اشاعه فرهنگ دینی در زمینه حضور زنان در اجتماع عنوان کرد.

در ادامه، عضو دفتر تحقیقات زن و خانواده و مدیرکل پژوهش های تحصیلی مرکز مدیریت خواهران، به مبحث «مشارکت اجتماعی زنان یا حضور اجتماعی زنان» پرداخت و گفت: همه مصلحان اجتماعی و پیامبران، سرلوحه کارها و یکی از سرمشق های اصلی فعالیت های اصلاحی خود را بحث زنان و تحولات مربوط به زنان می دانند.

مریم مدملی با اشاره به بحث حمایت از بیوه زنان به عنوان یکی از دستورات اساسی در آیین مسیحیت، افزود: در دین مقدس اسلام نیز موارد اصلاحی مختلفی مانند ممنوعیت زنده به گور کردن دختران، بحث ممنوعیت سوء رفتار با دختران، بحث های مربوط به قوانین حمایتی از زنان در خانواده و اجتماع، حاکی از نگاه حساس دین به بحث زن است.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به مبحث حضور اجتماعی زنان پرداخت و ادامه داد: این حضور اجتماعی زن علاوه بر تاکیدی که در دین در مورد آن شده است به دلیل جریانات فمینیستی و تاکیدی که این نهضت و جنبش و جنبش های مشابه به حضور اجتماعی زنان دارند، از اولویت ویژه ای برخوردار است و به یکی از بحث های جدی در جهان تبدیل شده است.

مدملی با اشاره به چهار عامل و ویژگی موثر در بحث حضور زنان در اجتماع، توضیح داد: نخست اینکه باید افراد برابر باشند و باید فضای همکاری برای همه فراهم باشد، باید این فضا و امکانات حضور اجتماعی فراهم شود؛ دوم اینکه مشارکت حق است و نیازمند اقدام آگاهانه است و باید مطالبه شود؛ ویژگی سوم این است که مشارکت هم حالت کیفی دارد و هم حالت کمی؛ یعنی علاوه بر تعداد حضور، کیفیت حضور نیز اهمیت دارد؛ چهارمین عامل توجه به این نکته است که مشارکت یک تعامل دوسویه است.

وی ادامه داد: برای اینکه بدانیم حد مشارکت اجتماعی زنان چقدر است باید به چند مولفه توجه کنیم؛ ویژگی های فرهنگی، ارزشی و خانوادگی زن مهم است و باید توجه شود، طبقه و گروه اجتماعی زن مهم است و باید توجه کنیم که خود زن به مشارکت اجتماعی گرایش دارد یا ندارد، همچنین ویژگی های جمعیتی و اجتماعی زن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این عضو دفتر تحقیقات زن و خانواده، با اشاره به دیدگاه های اسلامی در زمینه مشارکت اجتماعی زنان تاکید کرد: بین زن و مرد تفاوت های بسیاری وجود دارد، با توجه به روحیات و ویژگی های جسمانی زن، اولویت با حضور زن در خانه است، اما اسلام با مشارکت اجتماعی زنان مخالفتی ندارد و در تاریخ اسلام نیز در همه زمان ها زنان حضور اجتماعی داشته اند؛ اما شروطی وجود دارد که باید در زمینه مشارکت زنان در اجتماع، بررسی و رعایت شود.

دیگر سخنران این همایش، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز بود.

لیلا دودمان گفت: دین اسلام حضور و وجود زن را نخست در خانواده و پس از آن در اجتماع، به رسمیت می شناسد.

وی اضافه کرد: همایش هایی که با موضوع زنان برگزار می شود راهگشا و گره گشا برای جایگاه زنان در آینده خواهد بود.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز بهبود جایگاه زنان را علاوه بر حضور زنان و دختران، نیازمند مشارکت مردان و پسران جامعه در کنار آنان دانست و افزود: در این زمینه لازم است هر دو به عنوان یک انسان و یک شهروند، نگرش های خود را نسبت به حضور زنان در عرصه فعالیت های اجتماعی و سیاسی تغییر دهند.

وی بیان کرد: برای اینکه بتوانیم در آینده جایگاهی برای فرصت های شغلی و مدیریتی زنان در نظر بگیریم باید در کنار برگزاری این همایش ها، دوره های مدیریتی نیز برای دانشجویان و دختران برگزار شود تا در جایگاه های مدیریتی، علاوه بر مهارت های زندگی، دارای توانمندی های مدیریتی نیز باشند.