معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی فارس از بهره برداری از 2طرح عمرانی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، پژمان انصاری معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی فارس از بهره برداری از 2طرح عمرانی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز خبر داد و افزود: طرح شبکه 20کیلوولت فاز 5شهرک صنعتی با اعتبار افزون بر 5میلیارد و 900میلیون ریال اجرا شده لست.

وی تصریح کرد:در قالب این طرح 20 کیلومتر شبکه داخلی 20کیلوولت اجرا شده است.

انصاری با اشاره به واگذاری اراضی در فاز 5شهرک صنعتی بزرگ شیراز به متقاضیان و نیز استقرار واحد های تولیدی و صنعتی در این فاز گفت: با اجرای این طرح بستر مناسبی برای تامین پایدار برق در این فاز شهرک صنعتی فراهم می شود.

وی در ادامه از پایان عملیات اجرایی طرح آسفالت کامپوزیتی در بخش هایی از شهرک صنعتی بزرگ شیراز به مساحت 30هزارمتر مربع  خبر داد و گفت: این طرح که با اعتباری افزون بر 5میلیارد و 800میلیون  ریال انجام شده بخش هایی از فازهای توسعه آسفالت شده است.