۲ ایستگاه قطار شهری شیراز با حضور مهندس اسماعیل تبادار استاندار فارس و مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، ایستگاه فرصت شیرازی و ایستگاه غدیر از مجموعه ایستگاه های واقع در فاز دوم خط یک قطار شهری شیراز با حضور  اسماعیل تبادار استاندار فارس و مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزارت کشور به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این ۲ ایستگاه که از نوع  طبقه ۲ سکویی هستند، قابلیت جا به جایی مسافر در خط یک مترو شیراز افزایش یافته و حمل و نقل درون شهری شیراز از تبعات این افزایش بهره‌مند خواهد یافت.