مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: به سمت آیین ها و مراسم و برنامه های بزرگ در سطح ملی و بین المللی که مرتبط با ریشه ها و اصالت فرهنگ و ادب فارس و در خور شان، منزلت و جایگاه استان فرهنگ پرور و مهد و گهواره تمدنی ایران زمین باشد؛ حرکت کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، صابر سهرابی در جمع کارکنان حوزه اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تقدیر از شیوه خدمتی همکاران، معاونت ها و روسای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: با مشورت اصحاب فرهنگ، ادب و هنر، از برنامه های سطحی که در طول سالیان انجام می شده، جلوگیری کنیم و به سمت آیین ها و مراسم و برنامه های بزرگتر در سطح ملی و بین المللی؛ بویژه مرتبط با ریشه ها و اصالت فرهنگ و ادب فارس که در خور شان، منزلت و جایگاه استان فرهنگ پرور و مهد و گهواره تمدنی ایران زمین باشد؛ حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: همه کارکنان فعالیت های محوله اداری را با اخلاق و بدرستی انجام داده اند و از هیچ کوششی، دریغ نداشته و من نیز رضایت خود را اعلام می دارم و آرزوی موفقیت برای همه دارم.

صابر سهرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: این مجالی که پیش آمده تا در خدمت شما در اداره فرهنگ و ارشاد باشم، فرصتی است مغتنم هم برای بنده و هم برای شما بزرگوران تا دست به دست هم داده و کار درست و دقیقی انجام بدهیم تا سرآمد دستگاه های فرهنگی استان و کشور باشیم.

وی با این توصیه که کارکنان باید با همدلی و همراهی انسجام بیشتری را بوجود آورند؛ بیان داشت: اگر اداره فرهنگ و ارشاد حقوق و مزایای کمی دارد؛ ولی صمیمت و انسجام خوبی بین اعضاء وجود دارد.

سهرابی تصریح کرد: این را قاطعانه می گویم که به دنبال این هستم در بحث رفاهی با تعریف بودجه بیشتر راهکارهای موثرتری را پیش رو گذاریم و همچنین با مشورت اصحاب فرهنگ، ادب و هنر از برنامه های سطحی که در طول سالیان انجام می شده جلوگیری کنیم و به سمت آیین ها و مراسم و برنامه های بزرگتر در سطح ملی و بین المللی؛ بویژه مرتبط با ریشه ها و اصالت فرهنگ و ادب استان فارس قدم برداریم.