مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: با حمایت برندهای بزرگی همچون ذوب آهن می توان مشکلات محیط زیستی استان را برطرف کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، ایرج حشمتی مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 12 شهریورماه در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالکس اصفهان گفت: با حمایت برندهای بزرگی همچون ذوب آهن می توان مشکلات محیط زیستی استان را برطرف نمود.

وی افزود : فعالیت های زیست محیطی در راستای مسئولیت های اجتماعی تعریف می شود ولذا صنایع بزرگ کشور اگر چه نمی توانند آلایندگی خود را به طور کامل رفع کنند ، اما می توانند در منطقه خود ، سایر مشکلات زیست محیطی را بررسی کنند و از توان خود در جهت رفع آنها استفاده نمایند .

وی در این بازدید در جریان فعالیت های زیست محیطی ذوب آهن به ویژه نصب درب های فلکسیبل در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی قرار گرفت .