معاون اقتصادی وزارت اطلاعات و هیات همراه ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان و گفتگو با یزدی زاده مدیرعامل شرکت، از خط تولید ریل بازدید نمودند .

به گزارش خبرگزاری موج، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در این دیدار،  ذوب آهن اصفهان را یک مجتمع صنعتی موثر در اقتصاد کشور دانست و گفت : در شرایط کنونی که کشور ما درگیر جنگ اقتصادی با استکبار جهانی است ، صنایع کشور نقش مهمی در این جنگ اقتصادی دارند و حمایت از آنها ، مهمترین اقدام در جهت موفقیت و سربلندی کشور در این برهه حساس است .

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان رونق تولید که با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفت ، اظهار داشت : امید است با حل مشکلات ذوب آهن اصفهان، شاهد افزایش تولید این شرکت باشیم تا ذوب اهن بتواند نقش خود را در  اشتغال و شکوفایی اقتصاد کشور ایفا نماید.

یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن نیز در این دیدار گفت : تولید سال گذشته  این مجتمع عظیم صنعتی بالغ بر 2 میلیون و 400 هزارتن فولاد با دو کوره بلند بود که یک رکورد محسوب می شود . این موفقیت در حالی حاصل شد که این شرکت با مشکلاتی همچون بحران آب و کمبود شدید مواد اولیه به ویژه سنگ آهن مواجه بود .

وی افزود : مشکل تامین مواد اولیه در سال جاری نیز ، مهمترین مشکل این واحد صنعتی است و موجب شده که 40 درصد ظرفیت تولیدی این شرکت معطل بماند . امید است با تدابیر دولت محترم سنگ آهن مورد نیاز همه واحدهای تولیدی کشور ازجمله ذوب آهن اصفهان مرتفع گردد.