شرکت برق منطقه ای اصفهان با اهدای تندیس و لوح سپاس به عنوان شرکت برتر در خصوص همکاری در پیک سایی مصرف تابستان1397 از ذوب آهن اصفهان تجلیل به عمل آورد .

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به محدودیت تولید برق در کشور و افزایش مصرف برق در تابستان در سال های اخیر، به منظور کاهش خاموشی ها در سطح کشور، شرکت برق منطقه ای با برنامه ریزی گسترده نسبت به کاهش مصرف در ساعات پیک تابستان اقدام می کند. در این خصوص مشترکین صنعتی بزرگ و کوچک خود را متعهد می کنند که جهت کاهش خاموشی ها و کاهش مصرف برق با شرکت های برق منطقه ای همکاری نمایند.

مهندس محسن شیرازی مدیرمهندسی تولید و توزیع برق گفت:  با توجه به محدودیت شدید آب در تابستان 97 ذوب آهن اصفهان موفق شد برای سومین بار پیاپی با تامین آب نیروگاه و راه اندازی واحدهای نیروگاهی خود نسبت به افزایش تولید برق اقدام و کمک بسیار موثری در پیک سایی تابستان 97 به ثبت رساند. وی یاد آور شد : به همین منظور شرکت برق منطقه ای اصفهان طی آیینی که 14 اردیبهشت98 برگزار کرد با اهدای تندیس و لوح سپاس به عنوان شرکت برتر در خصوص همکاری در پیک سایی مصرف تابستان1397 از ذوب آهن اصفهان تجلیل به عمل آورد .

مهندس شیرازی با اشاره به این موضوع که می توان با برنامه ریزی در تابستان 1398 به این همکاری ادامه داد ، گفت: ذوب آهن اصفهان موفق به اخذ تخفیف به میزان حدود63میلیارد ریال برای پیک سایی سال97گردید.

وی در انتها از معاونین، سرپرستان و پرسنل محترم مهندسی تولید و توزیع برق و مدیریت های آبرسانی ، اتوماسیون و ارتباطات ، انرژی و بهینه سازی سوخت و خصوصا پرسنل زحمتکش در نیروگاه های حرارتی،110مگاواتی،مرکزی و تصفیه خانه شیمیایی و شبکه و پست ها که در جهت افزایش تولید و انتقال برق فعالیت نموه اند تشکر و قدر دانی نمود .