ممیزی خارجی مراقبتی گواهینامه CARES جهت صادرات میلگرد تولیدی ذوب آهن اصفهان به اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس جاری در این شرکت با موفقیت انجام شد .

به گزارش خبرگزاری موج، مهندس شیرین پرور مدیرکیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان ضمن اعلام خبر فوق افزود: ممیزی دو روزه تمدید گواهینامهCARES طــی روزهای16 و۱7 بهمن ماه توسط سرممیز موسسه مذکور ودر مدیریت های مرتبط انجام گردید که با توجه به مشاهده نشدن هیچ گونه عدم انطباق عمده ای، گواهینامه CARESتمدید اعتبار شد.    
در جلسه اختتامیه این ممیزی که با حضور مهندس بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و تعدادی از مدیران بخش های مرتبط شرکت برگزار شد،سرممیزموسسه CARES ضمن تشریح چگونگی ممیزی انجام شده در قسمت های مختلف شرکت ، تلاش گسترده ذوب آهن اصفهان در جهت تحقق و ابقای شرایط استاندارد CARES  در این مجتمع صنعتی را قابل ملاحظه دانست و یادآور شد که ممیزی مراقبتی گواهینامه CARES  در ذوب آهن اصفهان همانند دوره های قبلی با موفقیت انجام و گواهینامه مربوطه تمدید اعتبار می گردد .

در این جلسه ،مهندس بهرامی ضمن تشکر از کلیه همکاران در جهت انجام موفقیت آمیز این ممیزی ابراز امیدواری نمود که با ادامه تلاش ها، تولید محصولات مطابق بااستاندارد مذکور و با رعایت تمامی الزامات آن در ذوب آهن اصفهان استمرار داشته باشد .

لازم به ذکر اســت که ذوب آهن اصفهان تنها دارنده گواهینامــه CARESدر ایران می باشــد.