مهندس نعمت الله محسنی به عنوان سرپرست حوزه معاونت بازرگانی شرکت ذوب آهن اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان، مهندس محسنی به عنوان سرپرست حوزه معاونت بازرگانی شرکت منصوب شد. معاونت بازرگانی ازتلفیق معاونت های خرید و بازاریابی و فروش شرکت شکل گرفته است . شایان ذکر است مهندس محسنی پیش از این به عنوان معاون خرید فعالیت می نمود . وی در کارنامه کاری خود سمت هایی همچون معاون فروش و معاون منابع انسانی و امور اجتماعی  را تجربه نموده است . شایان ذکر است در جلسه شورای معاونین از خدمات و فعالیت های احسان دشتیانه معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت تجلیل به عمل آمد .