اهداف ، عملکرد و برنامه های جاری و نحوه کمک رسانی ذوب آهن به انجمن حمایت از خانواده های زندانیان لنجان تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در راستای اقدامات  گذشته و انجام مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن اصفهان در شهرستان لنجان و به دنبال برگزاری جلسات مشترک انجمن حمایت از خانواده زندانیان لنجان با مهندس یزدی زاده مدیر عامل و مهندس بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ودیگر مسئولین ذوب آهن اصفهان و همچنین بازدید مدیر عامل  شرکت از زندان های شهرستان لنجان در شهریور و مهرماه سال جاری راه های حمایتی و رفع مشکل این خانواده ها با همکاری و مساعدت ذوب آهن اصفهان بررسی و کمیته ای در این زمینه تشکیل و تصمیمات مربوطه اتخاذ  و اقدامات  لازم انجام و یا در حال انجام است .

در همین زمینه کمیته ای در ذوب آهن اصفهان با حضور معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ، مدیر امور حقوقی ، معاون خرید و رئیس کمیسیون معاملات از طرف این شرکت و مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان لنجان و رئیس زندان های این شهرستان تشکیل  شده و با برگزاری جلسات ماهیانه همکاری های مشترک در این زمینه در حال  پیگیری و انجام است .دبیری این کمیته نیز بر عهده محسن رحیمیان سرپرست ارزیابی بهبود فرایندهای شرکت است . در اینجا برای بررسی اهداف ، عملکرد و برنامه های جاری و نحوه کمک رسانی به انجمن حمایت از خانواده های زندانیان لنجان  ، با معاون قضایی دادگستری لنجان و مدیر عامل انجمن مذکور مصاحبه ای داشتیم که خلاصه گفته های وی به شرح زیر به اطلاع عموم همکاران وعلاقمندان کمک به این نهاد حمایتی می رسد :

مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده های زندانیان شهرستان لنجان در ابتدا با تشکر از مدیر عامل و کارکنان ذوب آهن اصفهان به لحاظ ارائه کمک ها و حمایت های قبلی خود به این انجمن بر این نکته تاکید دارد که انجمن ، وظیفه حمایت از خانواده های زندانیان را بر عهده دارد نه خود زندانیان ، چرا که با مطرح شدن زندان و زندانی این خانواده ها هستندکه بیشتر محروم واقع شده و نیاز به کمک دارند .

همچنین وی که خود را جوانترین مدیر عامل چنین نهادی در سطح کشور می داند یادآور می شود که انجمن حمایت از خانواده های زندانیان تنها نهاد قانونی و رسمی حمایت از این قشر در جامعه است . وی در مورد شرح وظایف این نهاد می گوید : رسیدگی به مشکلات اجتماعی و مالی و انواع خدمات حمایتی و فرهنگی به خانواده های  زندانیان  شهرستان لنجان که در خود لنجان و دیگر شهرهای کشور در حال حبس هستند بر عهده این نهاد است . مهدی ارجمندی تاسیس این انجمن  در شهرستان را به 30 سال قبل مرتبط دانسته و می گوید : در حال حاضر 400 خانواده تحت پوشش آن هستند. وی اعضاء انجمن را متشکل از فرماندار ، دادستان ، رئیس اداره زندان لنجان و سه نفر از معتمدین محلی معرفی کرده  و اضافه می نماید که کمیته تحقیق این انجمن ، افراد خانواده های زندانیان تحت پوشش را شناسایی کرده و افراد نیازمند را مورد حمایت قرار می دهد. کمک های ارائه شده توسط این انجمن در سال  جاری به خانواده های تحت پوشش شامل بسته غذایی و بسته لوازم التحریر است .

وی همچنین به ایجاد کارگاه های صنایع چوب و پالت سازی  برای اشتغال زندانیان اشاره کرد و یادآور شد : با کمک های ذوب آهن اصفهان در مراسم گلریزان جشن نسیم مهر در ماه مبارک رمضان سال جاری در بیمارستان شهید مطهری و دیگر خیرین شهرستان کارگاه های مذکور ایجاد و کارگاه جدید خیاطی نیز در حال تاسیس است .وی افزود :حمایتهای ذوب آهن از خانواده های زندانیان نشانه مسئولیت پذیری وتعهد اجتماعی این شرکت بوده وقابل تقدیر است. مهدی ارجمندی گفت : تعدادی از افراد زندانی نیز به صورت کارگری برای رنگ آمیزی جداول خیایان های شهر در اختیار شهرداری قرار گرفته و مردم نیز  برای نقاشی  ساختمان های  خود می توانند از این  انجمن و افراد زندانی کمک بخواهند .

وی حمایت از تمامی زندانیان و ارتقاء وضعیت بهداشتی ، فرهنگی و بازسازی شخصیت آنها را از دیگر اهداف انجمن مذکور دانسته و یادآور شد : کمک به خانواده های زندانیان راهی برای نجات زندانیان، سلامت جامعه و حذف مشکلات مختلف و جرایم است.