مهندس محمد امین یوسف زاده طی حکمی به سمت مدیر مهندسی کل نورد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهندس محمد امین یوسف زاده طی حکمی، به سمت مدیر مهندسی کل نورد منصوب شد.

وی دارای مدرک مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف است و در سال 1375 به استخدام ذوب آهن اصفهان در آمد مهندس یوسف زاده از ابتدای ورود به شرکت در قسمت پرداخت نورد، مونتاژ قفسه، خط تولید و سرپرست کارگاه نورد 650 خدمت نموده است.