گردهمایی بزرگ شرکت های تولیدکنندۀ لوازم خانگی و شرکت فولادمبارکه با تأکید بر توسعۀ همکاری های فنی و تجاری و با هدف حمایت متقابل از تولید ملی و اشتغال، با حضور مدیرعامل و مدیران حوزۀ فروش و بازاریابی فولادمبارکه و جمعی از مدیران عامل و کارشناسان بزرگترین تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این نشست بهرام سبحانی گفت: ۲۵ سال از آغاز حیات فولادمبارکه در کنار صنعت لوازم خانگی و سایر صنایع کشور می گذرد. در این سالها صنعت کشور با فراز و نشیب های فراوانی مواجه بود؛ اما آنچه بیش از هرچیز اهمیت داشته و دارد، وجود فضای سالم و حمایت و همدلی بوده که باعث شده صنایع داخلی زمینه های رشد و تعالی یکدیگر را فراهم آورند و امروز در این گردهمایی این مهم به خوبی مشهود است.
وی با بیان اینکه فولادمبارکه از زمان راه اندازی تا امروز در چارچوب استراتژیهای برگرفته از الگوهای جهانی در حال حرکت است، گفت: یکی از اصول راهنمای فولادمبارکه مشورت کردن با مشتریان است. در این فرایند فولادمبارکه با آگاهی از میزان رضایتمندی مشتریان و ذینفعان خود و به عبارت دیگر با شنیدن صدای مشتری، خود را در مسیر رشد فزایندهای قرار می دهد.
سبحانی با تأکید بر اینکه مدیریت و کارکنان فولادمبارکه همواره از شنیدن راهکارهای سازنده استقبال کرده و خواهند کرد، گفت: در نظر فولادمبارکه انتقاد سازندۀ مشتری نه تنها تلخ نیست، بلکه همانند دارویی شفابخش باعث بهبودی هرچه بیشتر حال شرکت و چابکتر شدن آن میشود؛ بنابراین همواره با نگاه تعاملی و کاملا فنی از دیدگاههای صنایع بالا و پایین دست استقبال میکند و با برنامه ریزی های مناسب تلاش میکند بیش از پیش برای جامعه خود منشأ اثر باشد.
مدیرعامل گروه فولادمبارکه موضوعات کیفیت محصول، قیمت رقابتی و تحویل به موقع محصول را بیشترین مباحث مدنظر مشتریان فولادمبارکه دانست و در همین خصوص اضافه کرد: بهترین حالت این است که انتهای خط تولید فولادمبارکه ابتدای خط تولید دیگری باشد؛ از این رو ارادۀ فولادمبارکه بر این است که ورق خود را به دست مصرف کنندۀ واقعی، یعنی سازندگان داخلی کشور ازجمله تولیدکنندگان لوازم خانگی برساند و این برای فولادمبارکه باعث افتخار است.
بهرام سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرمایه گذاریهای فولادمبارکه در بخش توسعه های شرکت، تصریح کرد: سرمایه گذاری فولادمبارکه در بخشهای مختلف کشور با هدف بزرگ کردن شرکت نبوده؛ بلکه فولادمبارکه با این اقدام کوشیده است زنجیرۀ فولاد کشور را کامل کند و تولید اقتصادی به ارمغان آورد.
وی اظهار کرد: به طور قطع دستاوردهای فولادمبارکه و همکاری های این شرکت با سایر صنایع داخلی به توسعۀ فضای کسب وکار، کسب سود بیشتر برای ذینفعان و درنهایت دستیابی به اهداف سند چشم انداز و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی می انجامد.
در ادامه محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی فولادمبارکه گفت: خداوند در قرآن کریم از آهن به عنوان وسیلۀ تأمین معیشت مردم یاد کرده است؛ از این رو امیدواریم با حضور همۀ دلسوزان عرصۀ صنعت فولاد کشور ازجمله تولیدکنندگان زحمتکش لوازم خانگی در این گردهمایی، به نتایج مطلوبی برای کمک به بهبود فضای کسب وکار مردم شریف ایران دست یابیم.
وی در ادامۀ سخنان خود گفت: فولادمبارکه برای تحویل محصولات خود به بازارهای داخلی شبکۀ گستردهای را ساماندهی کرده است؛ به نحوی که برای عرضۀ بهینه محصولات خود به بازارهای داخلی، بیش از هزار مشتری به صورت مستقیم ورقهای فولادمبارکه را خریداری می کنند؛ در عین حال با کمک شبکۀ توزیع مراکز خدماتی که در تمامی استانهای کشور گسترده است، ۳هزار مصرف کنندۀ خرد که نمی توانند محصولات موردنیاز خود را مستقیما از شرکت خریداری کنند، به طور غیرمستقیم از ورق های فولادمبارکه استفاده می کنند.
اکبری با تأکید بر اینکه فولادمبارکه برای عرضۀ محصول بیشتر به بازارهای داخلی و خارجی در سالهای اخیر بیش از ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است، گفت: این سرمایه گذاری در سخت ترین موقعیت اقتصادی صورت گرفت و خوشبختانه اکنون بخش عمدهای از این سرمایه گذاری ها در جایجای میهن اسلامی به بهره برداری رسیده و رشد ۳۰درصدی در عرضۀ محصول را به بار آورده است.
معاون فروش و بازاریابی فولادمبارکه با اشاره به روند توسعۀ ظرفیت فولاد خام در شرکت فولادمبارکه تصریح کرد: در سال ۱۳۷۲ میزان تولید در شرکت فولادمبارکه ۲/۴میلیون تن بوده است که با اجرای طرحهای توسعه این میزان در ۱۳۹۵ به ۷/۲میلیون تن افزایش یافته است. در گروه فولادمبارکه نیز در سال ۱۳۸۵ میزان تولید ۴/۹میلیون تن بوده و در سال ۱۳۹۶ به ۱۰/۳میلیون تن افزایش یافته است؛ همچنین مقرر است تا سال ۱۳۹۸ این میزان به ۱۲/۸میلیون تن و تا سال ۱۴۰۴ به ۲۵میلیون تن افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ برای اولین بار توزیع محصولات فولادمبارکه از مرز ۶/۲میلیون تن گذشت و مطابق برنامۀ در نظر گرفته شده مصمم هستیم تا پایان سال جاری این میزان را به ۷میلیون تن برسانیم.
گفتنی است با احتساب تولید شرکت فولاد هرمزگان این میزان عرضه در سال جاری با رشد ۱۴درصدی نسبت به سال گذشته به۸/۶میلیون تن خواهد رسید.
اکبری اشتغالزایی را یکی از دغدغه های اصلی کشور دانست و با بیان اینکه در گروه فولادمبارکه به طور مستقیم و غیرمستقیم ۳۵۵هزار فرصت شغلی به وجود آمده است و در آیندۀ نزدیک با به بهره برداری رسیدن سایر طرحها ۲۰هزار فرصت شغلی دیگر هم در گروه فولادمبارکه ایجاد خواهد شد، تأکید کرد: فولادمبارکه و تمامی صنعتگران و تولیدکنندگان ازجمله تولیدکنندگان لوازم خانگی میتوانند دست در دست یکدیگر به توسعۀ فضای کسبوکار و رونق اقتصادی کشور کمک کنند.
این معاون فولادمبارکه افزود: به منظور تأمین حداکثری نیاز بازار داخلی، فولادمبارکه با کاهش سهم بازارهای صادراتی، عمدۀ تمرکز خود را بر بازارهای داخلی قرار داد؛ به نحوی که این میزان عرضه در سال ۹۵ با رشد ۴۲درصدی نسبت به سال ۹۴ به ۴میلیون و ۷۲۰هزار تن رسیده است. همچنین در ۹ماهۀ سال جاری عرضۀ محصول به بازارهای داخلی با ۳۲درصد رشد به ۴میلیون و ۳۶۰هزار تن رسید تا علاوه بر تأمین نیاز مصرف کنندگان داخلی، از خروج ارز نیز جلوگیری شده باشد.
او با تأکید بر اینکه بیشترین میزان خرید محصول از فولادمبارکه برای استفاده در صنعت تولید لوازم خانگی حدود ۱۲۰هزار تن بوده است، گفت: اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی در شاخصهای رضایتمندی خود از فولادمبارکه، کیفیت محصول را یکی از شاخصهای اصلی دانسته اند، برای فولادمبارکه بسیار مهم است؛ همچنانکه در تمامی کشورهای صنعتی توسعه یافته، تولیدکنندگان لوازم خانگی و خودروسازان هستند که به شاخص کیفی محصول بیشترین اهمیت را می دهند و این امر میتواند در ارتقای صنایع بالادستی ازجمله فولادمبارکه نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
وی از پراکندگی کارخانه های تولیدکننده لوازم خانگی در سطح کشور به عنوان یک مزیت برای ایجاد اشتغال پایدار در اکثر استانها یاد و تصریح کرد: حدود ۷۵درصد مشتریان فولادمبارکه در بخش لوازم خانگی مربوط به استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان هستند.
محمود اکبری با اشاره به سهم ۲درصدی لوازم خانگی از فولاد تولیدشده در جهان گفت: از حدود ۱/۶میلیارد تن فولاد تولیدشده در جهان حدود ۳۰میلیون تن آن به صنعت لوازم خانگی اختصاص یافته است.
وی در همین خصوص افزود: به تفکیک زمینۀ فعالیت در ۸ماهۀ سال ۹۶ سهم محصولات تحویل شدۀ فولادمبارکه به مشتریان در بخش لوله و پروفیل ۲۵درصد، صنایع تکمیلی ۲۲درصد، صنعت حمل ونقل ۱۷درصد، صنایع خرد و مراکز خدماتی ۱۰درصد، سازه های فلزی ۹درصد، لوله های انتقال آب و سیالات ۷درصد، لوازم خانگی ۲درصد و سایر صنایع ۸درصد بوده است.
او هدف از برگزاری این گردهمایی را برقراری تعامل هرچه بهتر و سازنده تر بین فولادمبارکه و تولیدکنندگان لوازم خانگی دانست و تصریح کرد: معرفی بهتر توانمندیهای گروه فولادمبارکۀ اصفهان از یک سو و پیشبینی بهتر توسعه کمی و کیفی صنعت لوازم خانگی از دیگر سو، جزو اهداف برگزاری این گردهمایی بوده است.
معاون فروش و بازاریابی فولادمبارکه در بخش پایانی سخنان خود اظهار امیدواری کرد این گردهمایی به ترسیم بهتری از وضعیت آیندۀ صنایع لوازم خانگی، دسترسی دقیق فولادمبارکه به اطلاعات تولید لوازم خانگی در رشته های مختلف جهت برنامه ریزی ها و اطلاع یافتن سریعتر از تغییرات تکنولوژی تأثیرگذار در صنایع لوازم خانگی و درنهایت تأمین نیازها و انتظارات و افزایش سطح رضایتمندی این صنف تلاشگر و محترم منجر شود.
حسین زاده مدیر ناحیۀ نورد سرد فولادمبارکه در خصوص دستاوردهای فولادمبارکه درزمینۀ تولید ورقهای موردنیاز در صنعت لوازم خانگی و همچنین برنامه های فولادمبارکه برای تأمین هرچه بیشتر نیاز این صنف گزارش مبسوطی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه نیازها و انتظارات مشتریان در بخش لوازم خانگی عمدتا شامل ۴ بخش ورقهای سرد نوردیده (روغنی)، ورقهای سرد نوردیده (لعابپذیر)، ورقهای گالوانیزه (معمولی و کششی) و ورقهای رنگی است تصریح کرد: این ورقها در ساخت انواع بخاری، یخچال، کولر، ماشین لباسشویی و... کاربرد دارند.
حسین زاده در ادامۀ سخنان خود با اشاره به نیازها و انتظارات تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار کرد: بهمنظور دستیابی به کیفیت بهتر محصول نهایی که به دست مصرف کننده می رسد، دستگاه ها و روشهای به روز در خطوط مختلف فولادمبارکه به کار گرفته شده است و اجرای پروژه های دیگری نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیر ناحیۀ نورد سرد برای تقویت همکاری تولیدکنندگان لوازم خانگی با خط تولید فولادمبارکه پیشنهادهایی مطرح و تصریح کرد: وقتی همۀ ارکان تولید یک محصول از ابتدا تا انتها با هم همکاری و تبادل اطلاعات کنند، مطمئنا نتایج مطلوبی به دست خواهد آمد؛کما اینکه فولادمبارکه برای تأمین هرچه بیشتر و کیفیتر نیاز مشتریان خود سرمایه گذاری ها و اقدامات مناسبی انجام داده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود، گام برداشتن در مسیر توسعۀ همکاریها و تولید بهتر و کیفیتر را گام مناسبی برای توسعۀ ملی دانست.
 
حبیب الله انصاری دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم در این جلسه طی سخنانی گفت: از آنجا که مشتری محوری یکی از ارکان توسعۀ بازار است، باید با نگاه ملی و حتی فراملی برای ایجاد بازارهای صادراتی و توسعۀ صادرات چاره اندیشی کنیم. باید به خاطر داشته باشیم واحدهای تولیدی که نگاه صادرات محور ندارند و فقط به بازارهای داخلی اتکا میکنند، قطعا محکوم به فنا خواهند بود.
وی با تأکید بر اینکه صنعت فولاد و در پی آن صنایع لوازم خانگی از صنایع پیشران و توسعه دهندۀ رشد اقتصادی هستند، گفت: خروجی این دو صنعت ضمن جلوگیری از واردات و خروج ارز از کشور با آحاد مردم در ارتباط است و درواقع برای جامعه ایجاد ارزش افزوده میکند؛ از این رو باید از صنایع داخلی به نحو مقتضی حمایت کرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در خاتمۀ سخنان خود با بیان اینکه هدف مشترک فولادمبارکه و تولیدکنندگان لوازم خانگی توسعۀ اقتصادی کشور است، بر تداوم برگزاری این جلسات و پیگیری اجرایی شدن موضوعات مطرح شده در آن تأکید کرد.
 
در ادامۀ این گردهمایی مهندس بدلی مدیرعامل شرکت سپهر الکتریک برگزاری این گردهمایی را گامی مثبت در راستای حمایت بیشتر از تولید دانست و گفت: به عنوان یکی از مشتریان نخست فولادمبارکه بیش از ۲۰ سال است که از خطوط تولید خود با سربلندی از محصولات این شرکت استفاده میکنیم.
وی تأکید کرد: راه اندازی خطوط تولید انواع ورق در کشور، آرزوی دیرینۀ اکثر صنعتگران این کشور بود که بحمدالله با به بهره برداری رسیدن فولاد مبارکه برآورده شد.
وی با تأکید بر اهمیت نقش صنعت در اشتغالزایی و توسعۀ اقتصادی کشور گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی که به کمبود آب کشاورزی منجر شده و همچنین نداشتن بستر مناسب برای بهره مندی بیشتر از صنعت گردشگری و جذب توریست، باید تلاش کنیم که با استفاده از منابع موجود و تولید از خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم.
مدیرعامل شرکت سپهر الکتریک با بیان اینکه فولادمبارکه یک صنعت مادر است گفت: تلاش های همکاران ما در بخش صنعت لوازم خانگی شرایطی فراهم کرده است که با استفاده از ورق های فولادمبارکه در حیطۀ کاری خود تا حدودی از خروج ارز جلوگیری کنیم.
بدلی در ادامه برخی از راهکارهای بهبود تعامل شرکت سپهر الکتریک با فولادمبارکه را بیان و تصریح کرد: بی شک برگزاری این گردهمایی ها به بهبود شرایط کاری و در نهایت ارتقای صنعت کشور خواهد انجامید.
 
در همین زمینه دکتر سلیمانی مدیرعامل شرکت نیک کالا نیز با بیان اینکه توجه به صدای مشتری پایۀ تعالی و رشد صنعت است، افزود: برگزاری این گردهمایی که ارادۀ مدیریت فولادمبارکه برای مشتری مداری را نشان میدهد، باعث دلگرمی هرچه بیشتر صنعتگران می شود؛ صنعتگرانی که هم هدف و همنوا در راه سازندگی کشور، ایجاد اشتغال و رضایتمندی بیشتر مصرف کنندگان تلاش میکنند.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد یک کارگروه مشترک بین فولادمبارکه و تولیدکنندگان لوازم خانگی می تواند برای بررسی نقاط قابل بهبود و ایجاد پایۀ رشد این دو مجموعه مؤثر باشد، گفت: ما در هر حال از مشتریان ریشه دار فولادمبارکه بوده و هستیم؛ در عین حال معتقدیم این دو صنعت می توانند در افزایش کیفی محصولات مکمل هم باشند.
 
در ادامۀ این گردهمایی فتاحی مدیرعامل شرکت امرسان نیز با تأکید بر اینکه صنعت لوازم خانگی به میزان زیادی از صنعت فولاد تأثیرپذیر است، درخصوص لزوم همکاری و تعامل بیشتر سازندگان لوازم خانگی و فولاد مبارکه، ایجاد شرایط برای تولید با مزیت های رقابتی و اقتصادی و نقش بهره وری نیروی انسانی کارامد در صنعت، مباحثی را مطرح کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج