معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای طرح مصرف حاملهای انرژی و ویژگی های محیط زیستی خانوارهای شهری خبر داد.

مسعود افشین در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، در مورد طرح مصرف حاملهای انرژی، اظهار داشت: طرح مصرف حاملهای انرژی و ویژگی های محیط زیستی خانوارهای شهری دارای ۹۵۰ نمونه آماری است.

وی با بیان اینکه این طرح با ۱۴ مامور آمارگیر از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استان تهران، از ابتدای مرداد ماه جاری در حال اجراست، تصریح کرد: با توجه به نوع و ابعاد ساختمان، امکانات سرمایشی و گرمایشی خانوار و وسایل خانگی، اجرای این طرح در بهینه سازی مصرف انرژی خانوار موثر خواهد بود.

افشین با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این طرح نوع و میزان پسماند خانوار و چگونگی دفع آن مشخص می شود، افزود: پرسش نامه را طوری طراحی کرده ایم که با جمع آوری آن، نتایج حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت از محیط زیست قرار می گیرد.