عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران، شایعات درخصوص حقوق محمد باقر قالیباف شهردار تهران را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن پیرهادی با بیان اینکه شهردار تهران ۱۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کند، گفت: همچنین حق فنی و عمرانی در همه شهرداری‌های کشور پرداخت می‌شود که برای شهردار تهران این حق ۴ میلیون تومان است.

عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیته نظارت شورا ادامه داد: حقوق هیأت علمی شهردار تهران ۶٫۵ میلیون تومان است که شهردار آن را عیناً به دانشگاه بازمی گرداند و در قبال خلبانی و پرواز‌هایی که دارد هم حقوقی دریافت نمی‌کند.

به گفته پیرهادی، زهرا مشیر همسر شهردار تهران که مشاور وی است تاکنون یک ریال دریافتی از شهرداری تهران نداشته است.

عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیته نظارت شورا تصریح کرد: محمد باقر قالیباف شهردار تهران از دانشگاه به شهرداری تهران مأمور شده است.