معاون شهردار تهران با بیان اینکه فروش غیر مجاز تابلوهای سقفی آژانس جرم محسوب می شود، گفت: نیروهای انتظامی و راهور شهر تهران باید برخوردی جدی با متخلفان فروش تابلوهای سقفی آژانس داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری موج، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه فروش تابلوهای سقفی آژانس نیز مانند دستفروشی آرم طرح ترافیک تخلفی است که از سوی برخی شهروندان قانون گریز صورت می گیرد، تصریح کرد: وضعیت نامطلوب آژانس‌ها و مسافربرهای شخصی با تصویب لایحه ساماندهی آژانس ها و اجرای آن ساماندهی خواهد شد. وی با اشاره به فروش تابلوی سقفی آژانس‌ها که به تازگی در برخی معابر شهری به فروش می رسد، گفت : مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی مسئولیت حمل بار و مسافر بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است. از این رو لایحه ای در خصوص ساماندهی آژانس های شهر تهران به شورای اسلامی شهر تهران ارایه شده است. معاون شهردار تهران  با اشاره به اینکه این قبیل اقدامات (دستفروشی تابلوهای سقفی آژانس یا آرم طرح ترافیک روزانه) به نوعی بی اعتمادی شهروندان را به خدمات رسانی شهرداری در پی خواهد داشت، تاکید کرد: شهروندان توجه داشته باشند که دستفروشان فوق هیچگونه ارتباطی به مجموعه شهرداری تهران نداشته و اقدام آنها به نوعی تخلف و جرم محسوب می شود. وی با بیان اینکه سوء استفاده از تابلوی سقفی آژانس‌ها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد، گفت : نیروی انتظامی باید به منظور امنیت شهروندان برخوردی جدی و قانونمند با اینگونه تخلفات درمعابر شهری داشته باشد.