اوقات شرعی به افق تهران سه شنبه 10 اردیبهشت سال 98 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اوقات شرعی به افق تهران سه شنبه 10 اردیبهشت 98 اعلام شد.

اذان صبح به افق ساعت 4:41 دقیقه

طلوع آفتاب ساعت 6:14 دقیقه 

اذان صبح ساعت 13:02 دقیقه 

غروب آفتاب ساعت 19:50 دقیقه

اذان مغرب ساعت 20:09 دقیقه 

نیمه شب شرعی ساعت 0:15 بامداد