محمد علیخانی با انتقاد از اینکه چرا حقوق کارکنان شهرداری افزایش پیدا نکرده است گفت:با وجود تورم شدید و کاهش قدرت خرید کارکنان متأسفانه دریافتی کارکنان در خوشبینانه ترین حالت معادل مبلغ و میزان دریافتی سال 97 خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج محمد علیخانی با انتقاد از عدم افزایش حقوق کارکنان شهرداری گفت:لذا با توجه به اینکه در شرایط حاضر ما نارضایتی کم نداریم از شهردار تهران تقاضا می کنم ترتیبی اتخاذ گردد تا برخی افراد در حوزه اجرا مانع افزایش حقوق و دریافتی کارکنان زحمتکش نگردند.