محمود میرلوحی عضو شورای شهر ضمن تاکید بر اینکه پروژه باز پس گیری املاک شهر با قوت ادامه خواهد داشت گفت : از من برای به کار بردن واژه ساماندهی شکایت شد بنابراین نمی دانم برای این وضعیت چه اسمی می توان گذاشت.

محمود میرلوحی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج با اشاره به بازپس گیری املاک شهر تهران توسط متخلفان گفت: برنامه ریزی کمیته اقتصادی در این راستا به خوبی و با قوت تمام پیش می رود و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

وی افزود: به عنوان مثال افراد و گروه هایی در املاک شهر تهران مستقر شدند که ده سال بدون اجاره و قرارداد املاک شهر را در اختیار گرفتند اما این رویه باید تغییر کند. اگرچه بنده باید به دلیل اینکه واژه ساماندهی در این زمینه را مطرح کردم به دادگاه رفتم،  بنابراین نمی دانم باید این شرایط را چگونه نام گذاری کرد.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه مقرر شده است از ساماندهی املاک پایتخت صد میلیارد به نفع شهر درآمد کسب کنیم گفت:در حال حاضر تنها  750 هزار متر زمین و فضای خالی در بوستان های شهر تهران موجود است که باید از این ظرفیت های اقتصادی به نفع رفاه شهروندان و درآمد زایی در شهر بهره گرفت.

میرلوحی ادامه داد :سال 96 تنها 12 میلیارد از پسماند درآمد داشتیم اما در سال 97 این رقم به بیش از 200 میلیارد رسید که  طبق پیش بینی ها این رقم در سال جاری به ششصد میلیارد خواهد رسید.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه 3000 میلیارد در اقتصاد پسماند تهران نهفته است که این ظرفیت اقتصادی در فضای سالم رقابتی و دور از رانت به از حالت بالقوه بالفعل خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه فضای انحصاری پیمانکاری و مشارکت بخش خصوصی باید در شهر شکسته شود گفت : باید رتبه بندی و فهرست داخلی شهرداری در جهت رتبه بندی شرکت ها کنار گذاشته شود زیرا همین مسئله عامل رانت است که تلاش داریم این فضای محدود به نفع رقابت شکسته شود.

گفتنی است اظهارات محمود میرلوحی عضو کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر تهران و رئیس کمیته اقتصادی با واکنش مدیران سابق شهرداری رو به رو شده است تاجاییکه این عضو شورای شهر به دلیل اظهاراتی درباره استرداد املاک شهرداری با شکایت شهردار اسبق تهران به دادگاه اظهار شد و به جرم توهین و نشر اکاذیب محکوم شده است.