در جلسه امروز شورای شهر موضوع بررسی چند پلاک ثبتی در دستور کار قرار گرفت تا وضعیت باغ بودن و غیر بودن آنها به رای گذاشته شود اما نظر اعضای شورای شهر درباره رویه تعیین باغات یکسان نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج حسن رسولی عضو شورای شهر تهران ضمن تاکید بر رعایت حقوق مردم گفت: باید در خصوص پلاک های ثبتی به مشخصات سند توجه شود و به خاطر مسائل حاشیه ای حقوق مالکان از بین نرود. این خانه 35 اصله درخت داشته و باید حد نصاب داشتن درختان باغ نیز روشن شود.

حسن خلیل آبادی عضو دیگر شورا نیز با تاکید بررسی دقیق شرایط باغ گفت:داشتن باغچه در یک ملک و چند درخت به معنای باغ بودن یک ملک نیست.

محمد سالاری با اشاره وضعیت  درختان ملک گفت:این ملک 35 درخت دارد و 215 متر مربع بنا که در بخش بنا حقوق مکتسبه مالک حفظ می شود و شامل قانون باغ نمی شود و برای حفظ درختان محوطه این زمین را باغ تشخیص دادیم که در نهایت اعضا رای به باغ بودن این زمین دادند.

بهاره آروین عضو دیگر شورا با انتقاد از رویه شورا در تعیین تکلیف باغات گفت:شورا نمی تواند در خصوص زمین های زراعی تصمیم گیری کند و اعتراض این پرونده به زراعی تشخیص دادن است.