احمد مسجدجامعی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی این لایحه گفت: این کار ارزشمند و قابل تقدیری است اما در این حوزه دو سند داریم که سند اول مربوط به آموزش و پهرورش و دولت است و سند بعدی مربوط به شهرداری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، احمد مسجدجامعی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی این لایحه گفت: این کار ارزشمند و قابل تقدیری است اما در این حوزه دو سند داریم که سند اول مربوط به آموزش و پرورش و دولت است و سند بعدی مربوط به شهرداری است.

وی ادامه داد: در لایحه‌ای که امروز قرائت شد بیشتر مسئولیت‌ها به شهرداری تهران و در سند قبلی بیشتر مسئولیت‌ها به وزارت‌ آموزش و پرورش واگذار شده است؛ پیشنهاد می‌دهم که تلفیقی از این دو سند را تعریف و در نهایت اجرایی کنیم. قاعدتا آموزش و پرورش با توجه به مسئولیتی که در حوزه تعلیم و تربیت دارد وظایف بیشتری را در این بخش باید به عهده داشته باشد. ضمن اینکه سندی نیز در شورای شهر سوم در ارتباط با وسایل ایمنی سرویس مدارس دانش‌آموزان وجود دارد که از آن سند نیز می‌توانیم کمک بگیریم.

مسجدجامعی افزود: برخی از عناوینی که در سند لایحه شهرداری تهران آمده است جدید است و برخی از تعابیر و عناوین مشترک بین این سند و سند آموزش و پرورش است.

در ادامه با توجه به عدم مخالفت اعضای شورای شهر تهران، کلیات این لایحه با 16 رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.