حجت نظری گفت: سرپرست جدید برای سازمان شهرداری ها انتخاب شده است در طول کمتر از یک سال شاهد انتخاب سومین سرپرست برای سازمان مربوطه هستیم که این امر نشانگر امواج بی ثباتی و سردرگمی و اعمال سلیقه های متفاوت در سازمان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران نسبت به انتخاب سومین سرپرست سازمان شهرداری ها انتقاد کرد.

این عضو در سیصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: سرپرست جدید برای این سازمان انتخاب شده است در طول کمتر از یک سال شاهد انتخاب سومین سرپرست برای سازمان مربوطه هستیم که این امر نشانگر  اموج بی ثباتی و سردرگمی و اعمال سلیقه های متفاوت در سازمان است. 

نظری افزود: همچنین شاهد سو‌مدیریت در گزینش افراد برای پست های مدیریتی هستیم که باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی ادامه داد: فرد انتخاب شده هیچ سنخیتی با ورزش و این سازمان ندارد.

عضو شورای شهر، گفت: نسبت به نوع انتخاب افراد و صلاحیت آنها به شهردار تهران تذکر می دهیم در غیر این صورت در خصوص صلاحیت خود شهردار نیز باید در صحن شورا پرسش و تصمیم گیری شود.