رئیس ستاد معاینه فنی گفت :متاسفانه لابی های گسترده و ارجحیت منافع سازمانی سبب تولید خودروهای خطرناکی شده که با وجود صفر کیلومتر بودن در تست معاینه فنی رد می شوند. .

نواب حسینی منش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن انتقاد از لابی های گسترده خودروسازان در ساخت خودروهای بی کیفیت گفت:متاسفانه لابی های گسترده و ارجحیت منافع سازمانی سبب تولید خودروهای خطرناکی شده که با وجود صفر کیلومتر بودن در تست معاینه فنی رد می شوند. 

وی با ذکر مثالی گفت :مثلا موتورسازان با لابی توانستند طرح اسقاط کردن موتورو سیکلت ها را علی رغم اینکه مکلف به اجرا شدن آن بودند یکسال به تعویق بیاندازند.

وی افزود:نصف کشته شدگان جاده ها به دلیل بی کیفیتی خودروهای داخلی رخ می دهد و سالی ١٦ هزار کشته آمار کمی نیست که محصول بی کیفیتی خودروهاست. مثلا تیبا بیشترین مردودی از انحراف فرمان در معاینه فنی را دارد.

وی خاطر نشان کرد:به نظر من با افزایش حساسیت های اجتماعی می توانیم عزم ملی برای فساد و لابی های خودروسازان شکل بدهیم .