با رای اعضای شورای شهر تهران ماده واحد لایحه شهرداری تهران به مبلغ 18 هزار میلیاردو ٨٢٨ میلیون تومان به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، با رای اعضای شورای شهر تهران ماده واحد بودجه لایحه شهرداری تهران در سال ٩٨ به مبلغ 18 هزار میلیارد و  ٨٢٨  میلیون تومان به تصویب رسید.