محمد سالاری در صحن علنی شورای شهر با اشاره به لغو مجوز برج باغ گفت :در ٢٢ اسفند ماه سال ٩٦ مصوبه برج باغ لغو شد اما قبل از این تاریخ در سطح مناطق ٢٢ گانه درخواست هایی برای ساخت وساز در این باغات وجود داشته و فرایند سیستمی طی شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، محمد سالاری در صحن علنی شورای شهر تهران  با اشاره به لغو مجوز برج باغ گفت :در ٢٢ اسفند ماه سال ٩٦ مصوبه برج باغ لغو شد اما قبل از این تاریخ در سطح مناطق ٢٢ گانه درخواست هایی برای ساخت و ساز در این باغات وجود داشته و فرآیند سیستمی طی شده است 

سالاری افزود:بعد از جلسات مکرر با معاونت معماری وشهرسازی ٦٢ پرونده که قبل از تاریخ قبل از  7 فروردین عوارض را به طور سیستمی پرداخت کرده اند، مجاز به ساخت و ساز شوند.

گفتنی است این استفساریه با اعتراض برخی از اعضای شورا از جمله ناهید خداکرمی رو به رو شده است.

به گفته خداکرمی این استفساریه سبب نابودی ١٦ هزار هکتار خواهد شد و می توان با پرداخت بودجه از محل فضای سبز حقوق مکتسبه این پرونده ها را پرداخت کرد و نباید در این خیانت با گذشتگان شریک شد.