کیفیت هوای تهران امروز پنجشنبه 12 مهر با شاخص ۷۶ در شرایط سالم قرار دارد.

 

به گزارش خبرگزاری موج، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز از ۷۳ به ۷۶ افزایش داشته و سالم است.در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۶۲ به ۷۶ افزایش و آلاینده منوکسیدکربن نیز از ۳۳ به ۳۲ کاهش یافته است.

بر همین اساس، ایستگاه های شهرداری منطقه ۲۱، شادآباد (منطقه ۱۸) و شریف (منطقه ۲) به ترتیب با شاخص های عددی ۱۰۶، ۱۰۰ و ۹۱ بالاترین حجم آلودگی شهر تهران را در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.همچنین ایستگاه های شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۵۳، گلبرگ (منطقه ۸) و پونک به طور مشترک با شاخص عددی ۵۷ و اقدسیه(منطقه یک) با شاخص عددی ۵۸ پاک ترین مناطق شهر تهران طی این مدت بودند.

«شاخص کیفی هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است. »