یکی از کارگردانان موفق سینمای هنر و تجربه معتقد است این گروه سینمایی در طول این چند سال معدود، تشخص مستقل خود را پیدا کرده و نیازی نیست برای اعتبار بیشتر دست به دامان فیلم‌های مطرح اکران اصلی بشود.

هادی محقق در گفت‌وگو با سارا کنعانی خبرنگار خبرگزاری موج، در پاسخ به این سوال که آیا با اکران فیلم‌های «فروشنده»، «لانتوری» و ... در این گروه موافق است یا خیر؟ توضیح داد: در ابتدا مایلم یک نکته مهم را تأکید کنم؛ اینکه من به عنوان یک سینماگر و عضوی از این خانواده، به وجود اصغر فرهادی افتخار می‌کنم و ایشان را یکی از سرمایه‌های این سرزمین به حساب می‌آورم. امیدوارم مخاطبان این گفت‌وگو نیز موضع مرا درک کنند و برداشت اشتباهی از این صحبت‌ها نداشته باشند. با این وصف، از نگاه من جای نمایش فیلم‌هایی مثل آثار اصغر فرهادی در گروه هنر و تجربه نیست. این تصمیم، تصمیمی غلط است و عمل به آن در حقیقت زیر پا گذاشتن همان قانونی است که گروه هنر و تجربه از روز نخست، برای آن منظور شکل گرفت. او ادامه داد: ما نباید صورت مساله را پاک کنیم و یادمان برود که سینمای فرهادی هیچ تناسبی با هنر و تجربه ندارد. سینماگرانی مثل اصغر فرهادی برای فیلم شان به اندازه کافی سالن سینما دارند و به گمانم شایسته نیست سالن های فیلم های هنر و تجربه را اشغال کنند. کارگردان «ممیرو» در ادامه بیان داشت: من نمی‌دانم این نکاتی که من آن را تأکید می‌کنم تا چه حد ثمربخش است و آیا تغییری در اصل قضیه ایجاد می‌کند یا نه، اما مایلم بار دیگر یادآوری کنم سینمای هنر و تجربه شخصیت خاص خود را در طی این چند سال پیدا کرده و نیازی نیست برای تثبیت یا بلندمرتبه‌تر کردن آن به فیلم‌های دیگر متوسل شود. محقق گفت: اگر هم نواقصی وجود دارد - که حتما هست و طبیعی است- این گروه باید از درون خودش در برابر مشکلات و نواقص قد علم کند نه اینکه به فیلم‌های دیگر متوسل شود.