وزیر امور خارجه کشورمان گفت: عطش جنگ فشار حداکثری باید همراه با سردسته جنگ طلبان برود

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی توییتری با انتقاد شدید از اعلام تشدید تروریسم اقتصادی علیه ایران نوشت: در حالیکه جهان  به استثنای سه یا (حتی) دو همدست هراسانمی خواست از اخراج کارگزار سرسپرده تبهکاران گروه بی در کاخ سفید نفس راحتی بکشد، پمپئو و منوچین تشدید تروریسم اقتصادی علیه ایران را اعلام کردند. عطش جنگ فشار حداکثری هم باید همراه با سردسته جنگ طلبان برود.