رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اروپایی ها قرار بود که پُر کننده خلاء عدم حضور آمریکا باشند و جایگزین شوند که متاسفانه نتوانستند آن گونه که وعده داده بودند عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی امروز در نشست خبری با مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار کرد: اتحادیه اروپا قرار بود که پُر کننده خلاء عدم حضور آمریکا باشد و جایگزین شود که متاسفانه نتوانستند آن گونه که وعده داده بودند عمل کنند.

وی تصریح کرد: حتی بدتر از آن شنیده ایم سخنگوی اتحادیه اروپا گفته است ما به برجام تا زمانی متعهد هستیم که ایران متعهد باشد، من تعجب می کنم از این پاسخ که اعلام کرده‌اند؛ آیا اروپا به برجام تعهدی داشته است؟ اروپایی ها تا امروز این گونه عمل کردند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که برجام دیگر جاده یک طرفه نیست، گفت: قرار بود این  جاده دو طرفه باشد و اگر قرار است این جاده یک طرفه باشد، جمهوری اسلامی نیز تصمیمات مقتضی را در زمان مناسب اتخاذ کند خواهد کرد کما اینکه در سه گام این کار را انجام داده است.