مشاور رئیس جمهور گفت: امروز سخن فقط از هفت‌ تپه قضاوت نیست، بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در واکنش به احکام پرونده هفت تپه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

«‌امروز سخن فقط از هفت‌ تپه قضاوت نیست، بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.»

روز گذشته احکام بدوی افرادی که در رابطه با پرونده کارگران هفت‌ تپه بازداشت‌ شده‌ بودند، از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران، اعلام شد.