محسن حاجی میرزایی با 48 رای مخالف و 200 رای موافق توانست از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد دریافت کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محسن حاجی میرزایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش امروز در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و برای گرفتن رای اعتماد از مجلس برای کسب مسند وزارت آموزش و پرورش به سخنرانی و رایزنی پرداخت.

در نهایت حاجی میرزایی از مجموع 255 رای با 200 رای موافق و 48 رای مخالف و 7 رای ممتنع توانست وزیر آموزش و پرورش شود.