معاون وزیر امور خارجه ایران برای رایزنی‌ های سیاسی و شرکت در فروم راهبردی بِلِد، وارد⁧ اسلوونی ⁩شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران برای رایزنی‌ های سیاسی و شرکت در فروم راهبردی بِلِد، وارد⁧ اسلوونی ⁩ شد.

قرار است در این سفر با برخی از مقام‌های اقتصادی و سیاسی اسلوونی نیز دیدارهایی صورت گیرد.