مرکز بسیج قوه مقننه، کارت فعال بسیج را برای ۲۹۰ نماینده مجلس صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مرکز بسیج قوه مقننه در حاشیه جلسه علنی امروز در راستای مشارکت و همدلی و هماهنگی همه نمایندگان و کارکنان در فعالیت‌ های جمعی بسیج، کارت فعال بسیج را برای ۲۹۰ نماینده مجلس صادر کرد.

هفته گذشته فرم عضویت در بسیج قوه مقننه بین نمایندگان توزیع شده بود.