وزیر نفت گفت: آمریکا راست می‌گوید، نفت خاورمیانه به آمریکا نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه هیات دولت، با تمسخر در پاسخ به این پرسش که آمریکا گفته است به نفت خاورمیانه احتیاجی ندارد، گفت: آمریکا راست می‌گوید، نفت خاورمیانه به آمریکا نیاز دارد.

او ادامه داد: برخی از کشور‌های نفتی خاورمیانه به آمریکا بیشتر احتیاج دارند؛ تا آمریکا به آنها.

وزیر نفت گفت: واقعا آمریکا با توجه به نفت شل نیاز به نفت خاورمیانه ندارد؛ اما واردات نفتی دارد.