دقایقی پیش، عده‌ای به اراضی پادگان نیروی هوایی محمود آباد حمله کردند که در این میان، 2 تن از مهاجمین کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، دقایقی پیش، تعدادی با هجوم به پایگاه نیروی هوایی محمودآباد استان مازندران قصد ورود به باند فرودگاه این مجموعه را داشتند که با هوشیاری عوامل حفاظتی پادگان و نیروی انتظامی، تعدادی دستگیر و 2 تن از مهاجمان کشته شدند.

مهاجمین قصد خلع سلاح نیروهای حفاظت را داشتند

بر اساس این گزارش، مهاجمین با ورود به محوطه پایگاه و پادگان، قصد خلع سلاح نیروهای حفاظتی را داشتند که با هوشیاری گارد حفاظتی مجموعه، این اقدام مهاجمین ناکام ماند.

این در حالی است که نیروی انتظامی نیز با حضور در محل، با همکاری عوامل نیروی هوایی ارتش، متعرضین را بازداشت کردند.

2 کشته شده حادثه پایگاه نیروی هوایی محمودآباد، مهاجم بودند

گفتنی است 2 کشته شده این حادثه، مهاجمینی بودند که قصد ورود به باند فرودگاه پایگاه را داشتند اما با هوشیاری مامورین حفاظت، تلاش آنان عقیم ماند.