وزیر کشور مهمترین وظیفه اصحاب رسانه‌ را حقیقت یابی دانست و گفت: این اثرگذاری و تعاملات، امروزه نقش رسانه را قوی می‌کند و رسانه ها نقش آفرین می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز (شنبه 19 مرداد) در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با بیان اینکه امروز رسانه ها در کیفیت و نحوه اطلاع‌ رسانی اهمیت بسیاری دارد، اظهار داشت: حضور شما در زندگی مردم در قالب انتخاب و تصمیم و در حاکمیت در روابط و در چگونگی ساخت فضای حیاتی جامعه نقش اساسی دارد.

رحمانی فضلی، مهمترین وظیفه اصحاب رسانه‌ را حقیقت یابی دانست و گفت: این اثرگذاری و تعاملات، امروزه نقش رسانه را قوی می‌کند و رسانه ها نقش آفرین می‌شوند.