سخنگوی شورای نگهبان گفت: باید طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی برای دولت بار مالی نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نشست خبری ماهانه عباسعلی کدخدایی امروز نیز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

در این جلسه خبرنگار موج از سخنگوی شورای نگهبان درباره تایید طرح مصوب مجلس مبنی بر طرح تشکیل وزارت گردشگری و میراث فرهنگی سوال کرد و پرسید: با توجه به اینکه این طرح برای دولت بار مالی به همراه دارد و کارشناسان معتقدند که حداقل در فاز نخست 200 میلیارد تومان باید برای این منظور بودجه اختصاص یابد، چگونه شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت گردشگری و میراث فرهنگی را تایید کرد؟

کدخدایی در پاسخ گفت: این طرح حداقل دو بار میان مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت و هر دو بار شورای نگهبان به دلیل بار مالی تشکیل وزارت گردشگری و میراث فرهنگی با آن مخالف بود.

وی افزود: در نهایت نمایندگان طرح خود را اصلاح کردند و مقرر شد که هزینه تشکیل این وزارتخانه از محل صرفه جویی در مصرف بودجه معاونت میراث فرهنگی دولت تامین شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: تشکیل این وزارتخانه در حال حاضر تنها به مانند تغییر نام یک دستگاه است. زیرا در حال حاضر معاونت رییس جمهور در این حوزه فعال بوده و تمام زیرساخت های یک وزارتخانه از جمله دفتار استانی را دارد و به همین دلیل نیاز به ایجاد ساختار و تشکیلات نیست و فقط در حد تغییر یک نام است و این امر هزینه زیادی به همراه ندارد؟

وی در پاسخ به این پرسش مجدد خبرنگار موج مبنی بر اینکه دولت با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده است. از سوی دیگر بر اساس قانون توسعه پنج ساله، دولت نباید از نظر تشکیلاتی بزرگتر شود. چگونه شورای نگهبان طرحی را تایید کرده است که دولت را فربه تر و بزرگ تر می کند؟ گفت: دولت همین حالا به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است.

کدخدایی در پایان گفت: ما نمی توانیم در حوزه مسائل اجرایی اظهار نظر کنیم. وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام است. این طرح به دلیل اینکه بار مالی به همراه نداشت، از سوی اعضای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی و شرع مقدس تشخیص داده نشد.