معاون حقوقی رییس جمهور گفت: ارائه گزارش توسط دولت به مجلس در چارچوب قانون اساسی الزام‌آور است و فرای آن جنبه الزامی ندارد.

لعیا جنیدی در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری موج و در پاسخ به این پرسش که سرنوشت اختلاف مجلس و دولت در خصوص ارائه گزارش سالانه قوه مجریه به نمایندگان مجلس که در هیات عالی حل اختلاف قوا مطرح بود، به کجا انجامید گفت؟ خوشبختانه این اختلاف به نحو مطلوب و خوبی حل شد.

وی افزود: هیات حل اختلاف گزارش نمایندگان دولت و مجلس را استماع کرد و ضمن بررسی مواد 235 تا 238 قانون، با نظر هیات فوق، اختلافات مجلس و دولت در این زمینه به نحوه خوبی حل شد.

معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به پرسش مجدد خبرنگار موج مبنی بر اینکه آیا بالاخره دولت به صورت سالانه به مجلس گزارش خواهد داد؟ گفت: هیات حل اختلاف ارائه گزارش توسط دولت را در چارچوب قانون اساسی الزام‌آور دانست.

جنیدی در پایان تصریح کرد: بر اساس نظر هیات حل اختلاف قوا، ارائه گزارش های دولت به مجلس در چارچوب قانون اساسی الزام‌آور است و فرای آن جنبه الزامی ندارد.