وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه شایعات مربوط به وجود سلطان مسکن در کشور کذب است، گفت: کسانی که مدعی وجود سلطان مسکن هستند، این فرد را معرفی کنند.

محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری موج، در پاسخ به این پرسش که آیا اخباری مبنی بر اینکه یک نفر در تهران 700 تا 2500 واحد مسکونی دارد، صحیح است؟ گفت: نمی دانم این حرف ها برای چه مطرح می شود. این روزها می گویند سلطان مسکن ! سلطان مسکن یعنی چی؟ این حرف ها را چه کسانی می زنند؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وجود سلطان مسکن را تکذیب می کنید؟ گفت: من چنین فردی را نمی شناسم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: کسی می آید و چنین ادعاهایی را مطرح می کند و حتی می گوید یک نفر هست که صبح به صبح قیمت مسکن و اجاره را تعیین می کند. این اخبار کذب است. مگر می شود که خبر کذبی را مطرح و جامعه را ملتهب کرد و بعد به واسطه آن دولت را زیر سوال برد؟

اسلامی تاکید کرد: این سلطان مسکن کیست؟ اگر واقعا چنین فردی وجود دارد و شما آن را می شناسید، چرا به دستگاه های اطلاعاتی او را معرفی نمی کنید؟

وی در پایان گفت: واقعا اگر افرادی سلطان مسکن را می شناسند، به دستگاه های اطلاعاتی و قضایی وی را معرفی کنند تا بازار را ملتهب نکند.