معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در شرایط تحریم و در سال رونق اقتصادی تقویت و استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی از سیاست‌های دولت است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه بازدید از پایانه مرزی ماهیرود در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تاکید رئیس جمهور سفر به استان‌ها و دیدار مستقیم با مردم و پیگیری سیاست‌ های عمومی دولت در استان‌هاست.

وی با اشاره به سفر خراسان جنوبی و بازدید از پایانه مرزی ماهیرود، افزود: در شرایط تحریم و در سال رونق اقتصادی تقویت و استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی از سیاست‌های دولت است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهارکرد: مرز از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است و باید از این ظرفیت در رونق اقتصادی بهره برد.

امیری ادامه داد: در راستای سیاست‌های دولت باید ظرفیت مرز و رونق بازارچه‌های مرزی، رونق مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد دستور کار قرار گیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: در بازدید از مرز ماهیرود نشستی با دستگاه‌ها و بخش‌های اجرایی مرتبط با مرز ماهیرود برگزار و در جلسه فردای هیئت دولت گزارشی از ظرفیت‌های خراسان جنوبی به ویژه ظرفیت مرز ارائه خواهد شد.