شهردار تهران گفت: سازمان بازرسی مرجع تشخیص برگزاری انتخابات شورایاری‌ها نیست، تا زمانی که به ما نگفتند جلوی برگزاری انتخابات را نگیرید، ما آن را برگزار می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، پیروز حناچی شهردار تهران امروز در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه درباره عدم برگزاری انتخابات شورایاری‌ ها هنوز مراجع قانونی اعلام نظر نکرده‌اند، اظهار کرد: در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها، مرجع قانونی در دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در قوه مقننه رئیس مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی مرجع تشخیص برگزاری انتخابات شورایاری‌ها نیست، اظهار کرد: تا زمانی که به ما نگفتند جلوی برگزاری انتخابات را نگیرید، ما آن را برگزار می‌کنیم.

ادامه دارد...