وزارت امور خارجه ایران گفت: داستانی برخی با آمریکا و اسراییل در بازگرداندن پروژه امنیتی‌ سازی ایران قدری تعجب برانگیز است!

به گزارش خبرگزاری موج، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از هم داستانی برخی با آمریکا و اسراییل در بازگرداندن پروژه امنیتی‌ سازی ایران ابراز تعجب کرد.

 موسوی صبح امروز در صفحه توئیتر خود در این ارتباط نوشت: از مهمترین دستاوردهای برجام شکستن پروژه امنیتی سازی ایران پس از قریب به ۴۰ سال بود. رژیم‌ های آمریکا و اسرائیل با ادعای اینکه ایران در برجام سر دنیا کلاه گذاشت در حال تخریب آن و بازگرداندن همان پروژه‌اند. هم‌داستانی برخی در این زمینه قدری تعجب برانگیز است!