دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مقابل هر تجاوزی با قدرت ایستادگی می کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتی نوشت: اگر پیشرفت کنیم، منابع مان را خود مصرف می‌کنیم و بازارمان در اختیار تولید کنندگان خودمان قرار می‌گیرد. توان نظامی بهانه است، تحریم می‌کنند تا جلوی پیشرفت‌مان را بگیرند.  پیشرفت ملت‌ها، پایان استعمار و استثمار آنها است. در برابر هر تجاوزی خواهیم ایستاد تا از استعمار مصون بمانیم.