پایگاه جدید اطلاع رسانی شورای نگهبان با حضور سخنگوی این شورا رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، امروز با حضور عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پایگاه جدید اطلاع رسانی این شورا رونمایی شد و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

هدف از راه اندازی این پایگاه ارتباط یهتر  و مستمر  شورای نگهبان با مردم عنوان شده است. این پایگاه هم اکنون با آدرس www.shora-gc.ir در اختیار عموم قرار گرفته است.