نماینده تهران در مجلس آخرین جزییات پرونده جنجالی سعید طوسی را فاش کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتی نوشت: با توجه به اظهارات وکیل آقای گندم‌نژاد (معروف به سعید طوسی ) پدر یکی از شکات که قبلاً از موافقت قوه قضاییه با اعاده دادرسی به من خبر داده بود، طی پیامی حاوی شماره و تاریخ نامه دادستان کل، اظهار کرد دوباره به دبیرخانه قوه مراجعه کرده و از موافقت با اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری اطمینان پیدا کرده است.