نماینده سابق تهران در مجلس گفت: چرا اسرائیل مدافع سرسخت برجام است؟

به گزارش خبرگزاری موج، سید محمود  نبویان نماینده تهران در مجلس در توییتی نوشت: در خبرها آمده است که اسرائیل از نقض برجام توسط ایران ابراز نگرانی کرده و از سران اروپا خواست مانع اینکار شوند. سوال این است چرا اسرائیل نیز مدافع و خواستار حفظ برجام از سوی ایران شده است؟ در برجام چه چیزی هست که اسرائیل نیز مدافع سرسرخت آن است؟

وی افزود: راستی چرا عده ای می گفتند اسرائیل مخالف برجام است؟ اگر مخالف برجام است چرا از نقض آن و خراب شدنش ناراحت است؟!