نماینده تهران در مجلس به توقف انتشار یک روزنامه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری موج، پروانه مافی نماینده تهران در مجلس در توییتی نوشت: روزنامه سازندگی هم امروز به دلیل کمبود کاغذ از انتشار بازماند. بیش از ۲ ماه از دستور رهبری برای ساماندهی بازار کاغذ نیز گذشته است، وزرای ارشاد و صنعت باید پاسخ دهند که چه اقداماتی در این زمینه داشته اند؟