مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه به رفتار مقامات آمریکایی در معطل کردن تیم ملی والیبال ایران در فرودگاه شیکاگو برای ورود به آمریکا اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن بهاروند مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه ضمن اعتراض به رفتار مقامات آمریکایی در معطل کردن تیم ملی والیبال ایران در فرودگاه شیکاگو برای ورود به آمریکا جهت برگزاری مسابقات جهانی والیبال، به سفیر سوئیس در تهران، اظهار داشت: اگر آمریکا نمی‌تواند منصفانه و بیطرفانه میزبان همه تیم های ورزشی باشد بهتر است از میزبانی مسابقات ورزشی خودداری کند.

طبق اخبار واصله تیم ملی والیبال کشورمان در بدو ورود به آمریکا حدود چهار ساعت در فرودگاه شیکاگو معطل شده است که این موضوع باعث اعتراض وزارت امور خارجه کشورمان به دولت آمریکا شده است.