سازمان پدافند غیر عامل کشور در اصلاحیه‌ای تاکید کرد: هیچ ارتباط مستقیمی از نظر مباحث نظامی بین ایران و آمریکا وجود ندارد و مباحث مطرح شده صرفا در خصوص برآوردها و تحلیل های نظامی بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، سازمان پدافند غیر عامل کشور با صدور بیانیه ای برخی برداشت های ناصحیح از سخنان سردار غلامرضا جلالی در سخنرانی امروز در دانشگاه امام حسین(ع) را نادرست عنوان کرد و با تاکید بر اینکه هیچ ارتباط مستقیمی از نظر مباحث نظامی بین ایران و آمریکا وجود ندارد، آمده است: مباحث مطرح شده صرفا در خصوص برآوردها و تحلیل های نظامی بوده است.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: اقتدار نظامی ایران که دستاورد جوانان متعهد و انقلابی کشور و نتیجه حمایت های مردم از نظام اسلامی است منجر به بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات نظامی شده است و این بازدارندگی درحال تقویت است.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: بدین وسیله هر نوع برداشت یا تفسیر دیگری از سخنان سردار جلالی در سخنرانی دانشگاه امام حسین(ع) نادرست تلقی می شود.