عضو ارشد جمنا گفت: راهزنی انگلیسی ها تیر خلاص به اندک اعتماد ایران بود.

به گزارش خبرگزاری موج، سید محمد حسینی عضو ارشد جمنا در توییتی نوشت: سران انگلیس علیرغم اشتهار به مکر و زیرکی، با توقیف نفتکش مرتکب خبط بزرگی شدند؛ درست زمانی که اروپا ایران را تشویق به عدم کاهش تعهدات می‌کرد و خود را علاقمند استفاده ایران از منافع برجام نشان می‌داد این راهزنی دریایی تیر خلاصی به اندک اعتماد سیاسیون ایران نسبت به اروپا بود!